عرق بادرشبی یا بادرشبو

15,500 تومان

موجود

این گیاه بویی خوش و دلپذیر همچون بوی بادرنجبویه دارد. آن را التیام ‌بخش زخم می‌دانند و از عرق بادرشبو به عنوان تقویت کننده قلب و آرامبخش استفاده می‌شود.