تابلو فرش چهره المیرا

300,000 تومان

موجود

چله پنبه – 170 گره در 240 رج     

سایز 41 در 24 سانتیمتر

تابلو فرش چهره – تابلو فرش به اسم المیرا